Tatryapartmany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Správcovstvo

 

Vážení klienti, naša firma Hotelový Rezort Tatry Vám ponúka aj spravovanie Vašej nehnuteľnosti, ktorá je zároveň aj správcovskou spoločnosťou celého areálu, vlastní a udržiava všetky prístupové cesty. Spôsob správcovskej činnosti sme určili podľa skutočných požiadaviek vlastníkov apartmánov. Správcovanie sa bude uskutočňovať na základe Zmluvy o výkone správy, ktorá bude
s vlastníkmi uzatvorená po odpredaní všetkých apartmánových bytov.
Odmenu za správu – správcovský poplatok, dohodujeme so zástupcami vlastníkov a to na základe poskytovaných služieb (čistenie ciest, poplatky spojené s odstraňovaním odpadu a iné služby...).

Spôsob správy:
V spolupráci s vlastníkmi bude vytvorený "domový výbor", za pomoci ktorého sa bude vykonávať správa vo Vašom dome, zastupovať ostatných vlastníkov, dávať podnety a kontrolovať správcu. Tento výbor sa bude vytvárať po prvej vykurovacej a zimnej sezóne, aby sa dali prepočítať náklady na energiu vykurovania spoločných a iných priestorov v zimnom období, aby cena za správcovanie vychádzala z reálnych podkladov.

Ekonomická správa domu:
- evidencia platieb a výdavkov vlastníkov
- evidencia platieb nájomného do fondov a záloh na služby
- vystavovanie zálohových predpisov za jednotlivé služby
- kontrola finančných nákladov na jednotlivé služby
- kontrola dodržiavania úhrad od jednotlivých vlastníkov

Technická správa domu:
Vykonávanie pravidelných obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu.
Plánovanie tvorby fondov údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu a jeho použitie po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Predkladanie pravidelnej správy

o stave spoločenských častí a zariadení domu za predchádzajúci polrok.
Práce technickej prevádzky, údržby bytov, spoločných priestorov, nebytových priestorov (elektrorozvody, voda, kurenárstvo, zámočníctvo, výťahy, revízie technických zariadení, dodávka elektrickej energie a plynu pre spoločné a nebytové priestory, dodávku tepla, teplej a studenej vody, odvod odpadových vôd, odvoz domového odpadu)

Ďalšie poskytované služby:
- časovanie a rezervovanie tenisových kurtov
- fitness
- wellnes (tri sauny, wirpúlová vaňa)
- upratovanie spoločných priestorov

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky